top of page

CMENTARZ KOMUNALNY
 

W A Ż N E

 

Proszę pamiętać o terminowym uiszczeniu opłat za groby 

i rezerwacje miejsc na cmentarzu komunalnym.

Po upływie 20-tu lat, należy przedłużyć opłatę na kolejne lata, maksymalnie na 20 lat.

Bardzo ważne, aby miejsca zarezerwowane pod pochówek miały w dokumentach wpisanego dysponenta miejsca.

 Dlatego proszę o zgłaszanie się do Administratora cmentarza celem wpisania brakujących danych.

(Ustawa z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

 Dz. Ustaw nr 47 z 1972r. póz. 298, art.7)

Opłata za miejsce/rezerwację wynosi 22,50 zł za rok. (miejsce pojedyncze) i 45 zł (miejsce głębinowe)

Wszelkie sprawy administracyjne związane z cmentarzem komunalnym 

w Miliczu należy załatwiać w kancelarii Parafii pw. św. Michała Archanioła 

w Miliczu, ul. Kościelna 5.

tel. 71 3840010 lub 737 807 791

mail: cmentarz.milicz@gmail.com

Można umówić się na dogodny termin spotkania dzwoniąc na podane numery telefonów lub drogą mailową.

 

Sprawy pozaadministracyjne należy uzgadniać z zarządcą cmentarza 

z Panią Anną Bąk tel. 783 985 649

bottom of page