top of page

       WAŻNE INFORMACJE 
             DOTYCZĄCE
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Aby przystąpić do Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.

Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi oraz drugie spotkanie w kancelarii.

Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty konieczne do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest również zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne. 

Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną z całego życia, wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.

 Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć je w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

I. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:

   (Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu): 

     1. Dowody osobiste

     2. Świadectwa chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią) 

     3. Rok I Komunii Św. 

     4. Świadectwo z ostatniej klasy z oceną z lekcji religii

     5. Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

II. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej: 

   (Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu): 

     1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

     2. potwierdzenie spotkania w Poradni Rodzinnej

     3. Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze) 

     5. Nazwiska świadków i dokładne adresy 

     6. Kartki od Spowiedzi – w dniu ślubu

bottom of page