top of page

       WAŻNE INFORMACJE 
             DOTYCZĄCE
       CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy świętej ....

Rodzice chrzestni muszą być wierzącymi oraz praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Rodzice chrzestni powinni również przystąpić do sakramentu pokuty oraz Komunii św. Rodzice chrzestni, którzy są spoza naszej parafii, powinni przynieść zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkanie o tym, że może być chrzestnym. Warto pamiętać, że o przynależności do parafii zależy miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania [patrz –> zakładka Kancelaria Parafialna] przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców
i rodziców chrzestnych (zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi). 

Zapisywać dzieci do chrztu mają obowiązek oboje rodzice, albo jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka). 

Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą ks. proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice. 

Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata.  

Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych oraz błogosławionych Kościoła.

                                          Oficjalna strona parafii pw. św. Michała Archanioła w  Miliczu                             

bottom of page